Her på siden finder du information omkring maling af gulve og trapper.

Sådan kan du male ubehandlede, malede og lakerede gulve og trapper af træ

Male malede

Det er nemt at skifte farve på et malet gulv

Der er ikke så mange, der tænker på, hvad gulvet egentlig betyder for stilen i boligen. Men det betyder faktisk meget! Er dine gulve malede, er det nemt at skifte stil – og en bestemt farve på gulvet kan fuldstændig ændre et rum.

Trin 1: Forarbeje

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med Trestjerner Gulvrens eller et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Nu skal du vurdere, om det er nødvendigt at slibe gulvet. Hvis ja, skal du bagefter støvsuge gulvet grundigt og tørre det over med en mikrofiberklud opvredet i rent vand, når du har støvsuget. Husk, at underlaget skal være rent, fast og tørt, inden du går videre med at male.

Hvis underlaget er fint og ikke skal udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3.
Støvsug og gør gulvet rent
Vurdér om gulvet skal slibes. Hvis ikke skal overfladen matteres for at sikre bedre vedhæftening for den nye malebehandling
Fjern slibestøvet med en støvsuger og en fugtig klud

Trin 2: Grunding og spartling

Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet.

Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat, men det afhænger af hullernes og ujævnhedernes dybde, da spartelmassen synker. Om der skal spartles en eller to gange, vurderes efter den første spartling og slibning.

Når du er færdig med at spartle, skal de spartlede områder pletgrundes med en grunder eller gulvmalingen.

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med Trestjerner Gulvmaling. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere). Dette skal gøres for at fjerne støv og evt. urenheder, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling, da det ses tydeligere.

OBS: Det er vigtigt at overholde de tidsintervaller, der er anført på emballagen.

Mal først kanterne med en egnet pensel
Gå derefter over til at bruge en rulle m. forlængerskaft. Husk at stryge malingen ud i hele felter/træets længde, så du får en ensartet overflade. Hvis du ønsker at undgå en synlig rullestruktur, skal du stryge efter med en pensel, inden malingen når at tørre
Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling. Vi anbefaler to strøg, og mellem strøgene kan du evt. slibe let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere) for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i malingen

Male ubehandlet

Sådan maler du et ubehandlet trægulv

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med Trestjerner Gulvrens eller et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen. Fjern disse fibre og slibestøvet, når du er færdig, så du er sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du fortsætter med at spartle og grunde.

Trin 2: Spartling og grunding

Det er vigtigt at begrænse gennemslag af knaster i det rå træ. Det gør man ved at grunde med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER. Når grundingen er påført, bør evt. skader og store knaster spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle 2 gange for at få det bedste resultat.

Påfør grundmalingen med en egnet rulle og stryg den evt. godt ud, inden den når at tørre. Husk at male i hele brættets længde, så du undgår at komme tilbage i halvtør maling
Spartl underlaget
Slib og fjern slibestøvet
Spartl evt. endnu engang og pletgrund spartlingerne
Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

hvis der er en uens sugeevne på overfladen, som når du fx har spartlet
hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod eller nikotin
hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster.

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med Trestjerner Gulvmaling. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling, da støv og evt. andre urenheder i malinglaget er mere synligt.
Mal det første strøg med den valgte maling. Mal først kanterne med en pensel og brug derefter en rulle til resten af gulvet. Mal i hele brættets længde, så du undgår at komme tilbage i halvtør maling. Hvis du vil undgå en synlig rullestruktur, skal du stryge efter med en pensel, inden malingen når at tørre

Slib let
Fjern slibestøvet
Mal det andet strøg
Slib let igen, hvis du vælger at male et tredje strøg
Mal evt. et tredje strøg

Male lakerede

Det er nemt at male et lakeret gulv

Trin 1: Forarbejde/grunding

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med Trestjerner Gulvrens eller et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Nu skal du vurdere, om det er nødvendigt at slibe gulvet helt ned, eller om du kan nøjes med at matslibe det. Når du er færdig med at slibe, skal gulvet støvsuges grundigt og tørres over med en mikrofiberklud opvredet i rent vand. Husk, at underlaget skal være rent, fast og tørt, inden du går videre med at lakere.

Hvis du vælger at slibe gulvet helt ned, kan det være nødvendigt at grunde med Jotun Knast og Spærregrunder for at hindre gennemslag af knaster. Hvis du vælger at grunde, anbefaler vi, at du støvsuger gulvet igen, inden du begynder at male.

Gør gulvet rent
Slib, støvsug og tør efter med en fugtig klud
Fjern slibestøvet med støvsuger og en fugtig klud

Trin 2: Grunding og spartling

Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat. Det afhænger af hullernes og ujævnhedernes dybde, da spartelmassen synker. Om der skal spartles en eller to gange, vurderes efter den første spartling og slibning.

Spartl underlaget
Slib og fjern slibestøvet
Spartl evt. endnu engang og pletgrund spartlingerne

Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

hvis der er en uens sugeevne på overfladen, som når du fx har spartlet
hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod eller nikotin
hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med Trestjerner Gulvmaling. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere). Dette skal gøres for at fjerne støv og evt. urenhede, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling, da det ses tydeligere.

OBS: Det er vigtigt at overholde de tidsintervaller, der er anført på emballagen.
Mal først kanterne med en egnet pensel Gå derefter over til at bruge en rulle m. forlængerskaft. Husk at stryge malingen ud i hele felter/træets længde, så overfladen bliver ensartet. Hvis du ønsker at undgå en synlig rullestruktur, skal du stryge efter med en pensel, inden malingen når at tørre Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling’ Vi anbefaler to strøg, og mellem strøgene kan du evt. slibe let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere) for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i malingen

Sådan lakerer du tidligere lakerede eller ubehandlede gulve og trapper af træ

Lakere igen

Sådan lakerer du et gulv, der allerede er lakeret

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med Trestjerner Gulvrens eller et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Nu skal du vurdere, om det er nødvendigt at slibe gulvet helt ned, eller om du kan nøjes med at matslibe det. Når du er færdig med at slibe, skal gulvet støvsuges grundigt og tørres over med en mikrofiberklud opvredet i rent vand. Husk, at underlaget skal være rent, fast og tørt, inden du går videre med at lakere.

Trin 2: Lakering

Hvis gulvet ikke er slebet helt ned, og du ikke ved, hvilken lak der tidligere har været anvendt, kan du evt. lave en prøve et lille sted, for at se om den nye lak er kompatibel med den gamle lak.

Lakér først kanterne med en egnet pensel
Gå derefter over til at bruge en rulle m. forlængerskaft. Husk at stryge lakken ud i hele felter, så du sikrer, at lakken påføres ensartet.
Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling.

Vi anbefaler to strøg, og mellem strøgene kan du evt. slibe let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere) for at fjerne støv, der har sat sig fast i lakken. Støv er meget synlig i transparent maling.

Lakere nyt træ

Sådan lakerer du gulve/trapper i ubehandlet træ

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med Trestjerner Gulvrens eller et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen og for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Fjern disse fibre og slibestøvet, når du er færdig, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at lakere.

Trin 2: Lakering

Vi anbefaler to strøg af den valgte lak og mellem strøgene kan du evt. slibe let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere) for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i lakken.

Lakér først langs med listerne med en egnet pensel
Hæld lakken ud på et mindre område på gulvet og fordel lakken på langs med gulvbrædderne med en egnet rulle eller en bred lakpensel.
Lakér 2 til 3 brædder ad gangen og arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling.

Vi anbefaler to strøg, og mellem strøgene kan du evt. slibe let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere) for at fjerne støv, der har sat sig fast i lakken. Støv er meget synlig i transparent maling.

Sådan kan du male tidligere malede eller ubehandlede betongulve

Male allerede malet betongulve

Behandling af betongulve varierer efter, hvor stor en belastning gulvet udsættes for

Trin 1: Forarbejde

Fjern løstsiddende maling og gør gulvet grundigt rent med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Hvis der er blanke områder på gulvet, skal disse matslibes. Lad gulvet tørre godt, inden du fortsætter med at male.

Hvis der er kanter på delvist afskallede områder skal disse slibes og pletmales, inden hele gulvet males.

Trin 2: Maling

Rør malingen grundigt, inden du tager den i brug og påfør jævne og fyldige lag. Mal først kanterne og brug derefter en rulle med forlængerskaft til resten af gulvet. Mal i brede felter, så du undgår at komme tilbage til halvtør maling. For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med TreStjerner Betonmaling på et allerede malet betongulv. Mellem strøgene anbefaler vi, at du går gulvet efter for evt. at fjerne støv eller andre urenheder, der har sat sig fast i malinglaget. Lad gulvet tørre godt mellem strøgene.

Gulvet er brugsklar efter ca. 24 timer, men der er ikke fuld slidstyrke før efter min. 3 døgn. Du skal også undgå, at gulvet udsættes for vand i 2-3 uger efter, at det malet.

Male nyt, ubehandlet betongulv

Behandling af betongulve afhænger af, hvor stor en belastning gulvet udsættes for

Trin 1: Test af betongulvet

Inden du går i gang med at male betongulvet, skal du sikre, at det er helt tørt. Maling på et fugtigt betonunderlag vil medføre afskalninger. Vi anbefaler derfor, at du gennemfører denne nemme test, inden du går i gang med at male:

Placér et stykke kraftigt plastfolie i en passende størrelse (fx 40×40 cm) på en ren flade af gulvet. Kanterne tapes godt fast for at forhindre fugtig luft i at slippe ud. Lad plastfolien ligge i et par døgn, før den fjernes. Hvis man kan se en farveforskel på gulvet, hvor plastfolien har ligget, eller der kommer kondensvand på folien, er gulvet for fugtigt til at male.

Trin 2: Forarbejde

Støbeslam er sprødt og tåler ikke store belastninger – derfor skal det fjernes. I et rum med afløb/andre muligheder for at få fjernet vandet, fjernes støbeslammet med syrevask. Det er en fordel at fugte betongulvet før syrevaskningen.

Syrevask:
1 del koncentreret saltsyre (33%) blandes med 1-2 dele vand. NB! Husk at blande syren med vand – ikke omvendt! Herefter skylles der grundigt.

I et rum uden afløb er alternativet at slibe med en carborundumsten eller groft slibepapir (40-60).

Gå videre med at male, når du er sikker på, at gulvet er helt tørt.

Trin 3: Maling

Rør malingen grundigt, inden du tager den i brug og påfør jævne og fyldige lag. Mal først kanterne og brug derefter en rulle med forlængerskaft til resten af gulvet. Mal i brede felter, så du undgår at komme tilbage til halvtør maling. For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre tre strøg med TreStjerner Betonmaling på et ubehandlet betongulv. Mellem strøgene anbefaler vi, at du går gulvet efter for evt. at fjerne støv eller andre urenheder, der har sat sig fast i malinglaget. Lad gulvet tørre godt mellem strøgene.

Du kan evt. også bruge Trestjerner Sigural – en 2-komponent epoxymaling til betongulve, der er udsat for større slitage.

Gulvet er brugsklar efter ca. 24 timer, men der er ikke fuld slidstyrke før efter min. 3 døgn. Du skal også undgå, at gulvet udsættes for vand i 2-3 uger efter, at det malet.

Sådan oliebehandler du tidligere oliebehandlede/ubehandlede gulve og trapper af træ

Oliebehandle nyt træ

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med Trestjerner Gulvrens eller et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen. Fjern fibre og slibestøv, når du er færdig. Vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du fortsætter med oliebehandlingen.

Rengør underlaget
Slib underlaget
Fjern slibestøvet med en støvsuger og tør gulvet over med en opvredet mikrofiberklud

Trin 2: Oliebehandling

Oliebehandlingen giver en smudsafvisende overflade, der er nem at holde ren.

Sådan behandler du dit gulv med olie:

Fordel olien på 4-5 brædder ad gangen i hele brættets længderetning med en rulle
Lad olien ligge blank og våd i 5-10 minutter
Tilfør mere olie, dette er nødvendigt (hvis olien opsuges for hurtigt)
Brug en gummiskraber til at trække olien jævnt ud – husk at trække i gulvbrættets længderetning. Hvis der er overskydende olie, kan du “skubbe” det over til det næste bræt, der skal have olie
Tør overfladen af med en fnugfri klud, indtil overfladen er helt tør
Efter 12 timer efterpoleres gulvet med en lille smule olie

Allerede oliebehandlet træ

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med Trestjerner Gulvrens eller et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Rengør underlaget
Slib evt. underlaget
Fjern slibestøvet

Trin 2: Oliebehandling

Hvis dit gulv allerede er behandlet med olie, er det samme behandling, gulvet skal have igen.

Fordel olien på 4-5 brædder ad gangen i hele brættets længderetning med en rulle
Lad olien ligge blank og våd i 5-10 minutter
Tilfør mere olie, dette er nødvendigt (hvis olien opsuges for hurtigt)
Brug en gummiskraber til at trække olien jævnt ud – husk at trække i gulvbrættets længderetning. Hvis der er overskydende olie, kan du “skubbe” det over til det næste bræt, der skal have olie
Tør overfladen af med en fnugfri klud, indtil overfladen er helt tør
Efter 12 timer efterpoleres gulvet med en lille smule olie.

Sådan maler du stålvangerne på din trappe

Malede metalkomponenter

Maling af metalkomponenter/stålvanger på din trappe

Malede stålkomponenter på trappetrin bliver i tidens løb afskallede af slitage og kan trænge til en ny behandling.

Det er slet ikke så besværligt at male stålkomponenter – det kræver blot lidt tålmodighed og gode værktøjer. Og en smuk, nymalet trappe betyder meget for indtrykket i det rum, hvor trappen er placeret.

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at gøre underlaget rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at mattere underlaget med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk at fjerne slibestøvet bagefter, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre.

Rengør underlaget
Slib underlaget, så det fremstår mat
Fjern slibestøvet
Hvis stålet ikke har afskalninger efter stød eller rustpletter, kan du gå videre til trin 3.

Afdækning
Hvis du ikke er helt sikker på hånden, er det en god idé at bruge tid på at dække af med malertape.
Sørg for, at overfladen er helt tør, inden du sætter tapen på og fjern den igen, inden malingen når at tørre.

Ved maling af stål kan det være besværligt at tape af, men det betaler sig i den sidste ende.
Hvis du fravælger at bruge tape, skal du fjerne malingen med det samme, hvis den havner der, hvor den ikke skulle.

Trin 2: Grunding

Der kan være områder på dine vanger/trappetrin med rustpletter eller områder med “skader” – typisk efter stød. For at få et godt resultat, skal alle “skaderne” slibes omhyggeligt til rent stål og pletgrundes. Hvis der ikke er synlig rust, kan du bruge Jotun Universal Hæftegrunder til at grunde med, men er der tale om rustangrebne områder, skal disse grundes med Quick Bengalack Metalgrunder. Sørg for at slibe alle kanterne på afskalningerne grundigt, så der ikke bliver synlige “kanter”, når du er færdig med at male.

Slib “skaderne”, så overfladen bliver fin, ren og glat
Fjern slibestøvet
Pletgrund slibningerne med Jotun Universal Hæftegrunder eller Quick Bengalack Metalgrunder
Slib og grund evt. en ekstra gang

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du min. påføre to strøg med den valgte maling – enten træ/metalmaling eller Quick Bengalack. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du sliber let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg.

Mal det første strøg med den valgte maling
Slib let
Fjern slibestøvet
Mal det andet strøg
Mal evt. et tredje strøg