Se vores videovejledning til hvordan du maler vægge.

Sådan maler du gipsvægge – både allerede malede og ubehandlede

Male igen

Trin 1: Forarbejde

Gå væggene efter og fjern evt. løstsiddende maling med en spartel elller skraber. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og malingflager er fjernet.

Hvis væggene er snavsede, eller den gamle maling smitter af, skal væggene gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre.

Hvis væggene er fine og uden evt. sømhuller eller andre ujævnheder, kan du gå direkte til trin 3.

Trin 2: Spartling

Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

 1. Spartl huller og ujævnheder i underlaget
 2. Slib og fjern slibestøvet
 3. Pletmal reparationerne med en grundmaling og slutmalingen

Trin 3: Maling

For at få det pæneste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte vægmaling. Synes du, at overfladen er fin efter den første gang maling, er det også OK at nøjes med ét strøg.

 1. Mal først kanterne med en pensel og brug derefter en egnet rulle til de store flader. Det et bedst at male vådt-i-vådt, så der ikke kommer skjolder/farveforskelle, når malingen tørrer!
 2. Lad malingen tørre
 3. Mal det andet strøg

Se også vores film om maling af vægge nedenfor.

Male nye gipsvægge

Trin 1: Forarbejde
Hvis dine gipsvægge er nye og ikke klargjort til maling, skal du først spartle samlingerne med JOTUN Gipspladespartel og ilægge en papirremse. Evt. sømhuller skal også spartles.

Sådan spartler du:

Fjern støv fra pladerne og følg fremgangsmåden, der nedenfor er beskrevet for langs- og tværgående samlinger Slib, hvis det er nødvendigt, men undgå at slibe på papirremsen, som kan blive revet op. Den ujævne overflade vil i så fald blive synlig efter, at der er blevet malet. Spartl derefter yderligere 2 gange med JOTUN Gipspladespartel eller JOTUN Letspartel Medium. Slib spartelbehandlingen, når du er færdig med at spartle og fjern slibestøvet.

Langsgående samlinger
Den langsgående samling skal repareres til fuld tykkelse for at få en jævn flade før videre behandling. Som regel anvende man spartelmassen i kombination med papirremsen for at forstærke samlingen mellem pladerne.

Gipsplader er som regel ufleksible, men ofte vil den bagved liggende forskalning, der kan være af træ og stål og bevæge sig i takt med temperatur og fugtighed. Det er disse bevægelser, der forsøges begrænset så så meget som muligt i selve pladen.

Spartelremsen har en armerende virkning, så spartelmassen ikke sprækker (herudover opfylder denne samling de offentlige krav om brandbeskyttelse og lydisolation).

Tværgående samlinger
De tværgående samlinger skal også spartles og strimles, men spartelmassen må trækkes længere ud på siderne for at udjævne den bedst muligt og dermed få en så usynlig spartelsamling som muligt.

Det er en fordel at skråskære de lige kanter for at undgå, at papirremserne presses udover, og at man får striber i spartelmassen.

OBS: Det er vigtigt at følge tørretiden på spartelmassen.

Sådan maler du vægge med glasvæv- og filt – både malede og ubehandlede

Male igen

Trin 1: Forarbejde
Gå væggene efter og sørg for at få fjernet alt løstsiddende maling. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og malingflager er fjernet.

Hvis væggene er smudsige, eller den gamle maling smitter af, tørres væggene over med en fugtig klud. Hvis de er meget snavsede, kan du bruge et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Når væggene er tørre, kan du gå videre.

Hvis væggene er fine og uden evt. sømhuller eller andre ujævnheder, kan du gå direkte til trin 3.

 1. Støvsug væggene
 2. Rengør evt. væggene
 3. Sørg for at underlaget er tørt, inden du fortsætter med at grunde/male

Trin 2: Spartling
Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat. Når du er færdig med at spartle, anbefaler vi, at du pletmaler spartelreparationerne med den maling, du vil male med.

 1. Spartl underlaget
 2. Slib og fjern slibestøvet
 3. Pletmal reparationerne med slutmalingen

Trin 3: Maling
For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte vægmaling.

 1. Mal først kanterne med en pensel og brug derefter en egnet rulle til de store flader. Det et bedst at male vådt-i-vådt, så der ikke kommer skjolder/farveforskelle, når malingen tørrer!
 2. Lad malingen tørre
 3. Mal det andet strøg
Male nyt

Før du begynder at male ….
Fremgangsmåden for maling af glasvæv/-filt afhænger af, om glasvæven/-filten er forgrundet eller ej. Hvis den ikke er forgrundet, skal den grundes med vævfylder, da materialet ellers vil suge rigtig meget maling, og det vil være svært at male – og få et pænt resultat.

Trin 1: Forarbejde
Tjek først, at væggene er helt tørre og klar til maling. Derefter kan du støvsuge væggene, så du får fjernet så meget støv som muligt.

Trin 2: Grunding
Hvis glasvæven/-filten ikke er forgrundet, så bør den grundes med vævfylder, da det ellers kan være vanskeligt at male – og få et pænt resultat.

Trin 3: Maling
For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg af den valgte LADY vægmaling.

 1. Mal det første strøg med en egnet rulle
 2. Lad det tørre godt
 3. Mal det andet strøg

Sådan maler du tapetserede vægge – både malede og ikke tidligere malede

Male igen

Trin 1: Forarbejde
Gå væggene efter og sørg for at få fjernet alt løstsiddende maling/tapet. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og malingflager er fjernet.

Hvis væggene er snavsede, eller den gamle maling smitter af, tørres væggene over med en fugtig klud. Hvis de er meget snavsede, bør du bruge et af JOTUNs special rengøringsprodukter. Når væggene er helt tørre, kan du gå videre.

Hvis væggene er fine og uden evt. sømhuller eller andre ujævnheder, kan du gå direkte til trin 3.

Trin 2: Spartling
Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

 1. Spartl huller og ujævnheder
 2. Slib og fjern slibestøvet
 3. Pletmal reparationerne med slutmalingen

Trin 3: Maling
For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte vægmaling.

 1. Mal først kanterne med en pensel og brug derefter en egnet rulle til de store flader. Det et bedst at male vådt-i-vådt, så der ikke kommer skjolder/farveforskelle, når malingen tørrer!
 2. Lad malingen tørre
 3. Mal det andet strøg
  Male nyt Savsmuldstapet / Grundtapet

  Trin 1: Forarbejde
  Gå væggene efter og tjek, at tapetet sidder ordentligt fast. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv mv. er fjernet, inden du går i gang med at male.

  Hvis det er gammelt tapet, der skal overmales, bør disse tørres af med en klud opvredet i sæbevand for at fjerne svavs og evt. fedtpletter. Efterfølgende tørres væggene af med en klud opvredet i rent vand. Når væggene er tørre, kan du gå videre. Du kan også bruge et af JOTUNs special rengøringsprodukter.

  Hvis væggene er fine og uden evt. sømhuller eller andre ujævnheder, kan du gå direkte til trin 3.

  Trin 2: Spartling
  Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

  1. Spartl underlaget
  2. Slib og fjern slibestøvet
  3. Pletmal reparationerne med slutmalingen

  Trin 3: Maling
  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte vægmaling.

  1. Mal først kanterne med en pensel og brug derefter en egnet rulle til de store flader. Det et bedst at male vådt-i-vådt, så der ikke kommer skjolder/farveforskelle, når malingen tørrer!
  2. Lad malingen tørre
  3. Mal det andet strøg

  Sådan maler du betonvægge – både malede og ubehandlede

  Male behandlet beton

  Trin 1: Forarbejde
  Gå væggene efter og sørg for at få fjernet alt løstsiddende maling med en skraber eller en spartel. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og malingflager er fjernet.

  Hvis væggene er snavsede, eller den gamle maling smitter af, skal væggene gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre.

  1. Skrab væggene grundigt og støvsug dem
  2. Vask evt. væggene
  3. Sørg for at underlaget er tørt, inden du fortsætter med at grunde eller male
  4. Hvis væggene er fine og uden huller og andre ujævnheder kan du gå direkte til trin tre

  Trin 2: Grunding og Spartling

  Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

  Når du har spartlet og slebet, kan du evt. grunde én gang med den samme maling som slutmalingen for at få et mere jævnt underlag for den efterfølgende malebehandling. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart slutresultat.

  Hvis væggene er gulnede, har skjolder eller andre misfarvninger, kan du også bruge JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER.

  1. Påfør grunderen med en egnet rulle
  2. Stryg grunderen ud med en bred pensel, inden den når at tørre.
  3. Husk at stryge grunderen ud i hele felter/længder, så du får en ensartet overflade

  Trin 3: Maling

  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte maling. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling, hvor støv er mere synligt.

  1. Mal først kanterne med en pensel og brug derefter en egnet rulle til de store flader. Det et bedst at male vådt-i-vådt, så der ikke kommer skjolder/farveforskelle, når malingen tørrer!
  2. Lad malingen tørre
  3. Slib evt. let
  4. Mal det andet strøg
  5. Mal evt. et tredje strøg
  Male ubehandlet beton

  Trin 1: Forarbejde
  Skal du male på ubehandlet beton, skal du først gennemgå/skrabe overfladen grundigt, så du får fjernet alt det løstsiddende. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at alt støv er fjernet. Det er vigtigt med mekanisk fjernelse af betonslam og evt. forskallingsolie på ny beton for at sikre god vedhæftning for de videre behandlinger. Sørg for at underlaget er rent, fast og tørt, inden du fortsætter med at grunde, spartle og male.

  Hvis væggene er snavsede, skal de gøres rent. Brug et af JOTUNs rengøringsprodukter og tjek emballegen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Ny mur skal tørre i 6-8 uger, inden den males. Så det er vigtigt, at du sørger for, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du fortsætter med at grunde, spartle og male.

  1. Skrab/afbørst væggene grundigt og støvsug dem
  2. Fjern evt. slamlag mekanisk (slibning)
  3. Rengør evt. væggene
  4. Sørg for at underlaget er tørt og frit for slibestøv, inden du fortsætter med at grunde

  Trin 2: Grunding og Spartling
  Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN LETSPARTEL. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat. Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde – evt. med den samme maling, der er valgt til topstrøget. Det gør det nemmere at få et pænt og holdbart resultat.

  Når grunderen er påført, bør evt. synlige skader og ujævnheder spartles endnu engang. Slib underlaget igen for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Grund evt. endnu engang, hvis der er tale om store reparationer.

  1. Spartl underlaget
  2. Slib og fjern slibestøvet
  3. Påfør grunder/maling
  4. Gentag evt. behandlingen

  Trin 3: Maling
  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte maling. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

  1. Mal først kanterne med en pensel og brug derefter en egnet rulle til de store flader. Det et bedst at male vådt-i-vådt, så der ikke kommer skjolder/farveforskelle, når malingen tørrer!
  2. Lad malingen tørre
  3. Slib evt. let
  4. Mal det andet strøg
  5. Mal evt. et tredje strøg

  Sådan maler eller lakerer du tidligere behandlede vægge og paneler af træ

  Male igen

  Sådan maler du trævægge, der allerede er malet
  Trin 1: Forarbejde
  Begynd med at støvsuge væggene omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på en trævæg!
  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre. Husk at mattere underlaget let med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med malingen.

  Hvis underlaget er fint og ikke skal grundes og/eller udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3.

  1. Støvsug væggene omhyggeligt
  2. Rengør væggene
  3. Mattér underlaget
  4. Fjern slibestøvet

  Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

  hvis der er en uens sugeevne på overfladen som når du fx har spartlet
  hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
  hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod eller nikotin

  Trin 2: Spartling og Grunding
  Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

  1. Spartl underlaget
  2. Slib og fjern slibestøvet
  3. Gentag behandlingen

  Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde reparationerne med JOTUN UNIVERSAL HÆFTEGRUNDER for at få et mere jævnt underlag. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart slutresultat.
  Grund reparationerne

  Trin 3: Maling

  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte maling. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

  1. Mal det første strøg med en egnet rulle og stryg malingen ud med en bred pensel, inden den når at tørre. Husk at stryge malingen ud i hele træets længde, så du undgår, at der kommer skjolder
  2. Slib let
  3. Fjern slibestøvet
  4. Mal det andet strøg
  5. Mal evt. et tredje strøg
  Male laseret

  Maling af trævægge, der har været behandlet med en transparent maling
  Trin 1: Forarbejde
  Begynd med at støvsuge væggene omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på en trævæg!
  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre. Husk at mattere underlaget med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at grunde/male.

  1. Støvsug væggene omhyggeligt
  2. Vask væggene
  3. Mattér underlaget
  4. Fjern slibestøvet

  Hvis underlaget er fint og ikke skal grundes og/eller udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3.

  Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde: hvis der er en uens sugeevne på overfladen som når du fx har spartlet
  hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
  hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod eller nikotin
  hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster

  Trin 2: Spartling og grunding

  Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

  1. Spartl underlaget
  2. Slib og fjern slibestøvet

  Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN UNIVERSAL HÆFTEGRUNDER eller JOTUN Knast og Spærregrunder for at få et mere jævnt underlag. Det gør det også nemmere at få et pænt slutresultat.

  1. Påfør grunderen med en egnet rulle
  2. Stryg grunderen ud med en bred pensel, inden den når at tørre

  Trin 3: Maling

  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

  1. Mal det første strøg med en egnet rulle og stryg malingen ud med en bred pensel, inden den når at tørre. Husk at stryge malingen ud i hele træets længde, så du undgår, at der kommer skjolder
  2. Slib let
  3. Fjern slibestøvet
  4. Mal det andet strøg
  5. Mal evt. et tredje strøg
  Male lakeret

  Sådan maler du lakerede trævægge
  Trin 1: Forarbejde
  Gå væggene efter og sørg for at få fjernet alt løstsiddende lak med en skraber. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og lakflager er fjernet.

  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at mattere underlaget med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med malingen.

  1. Gå væggene efter for løstsiddende lak og støvsug dem
  2. Vask evt. væggene
  3. Sørg for at underlaget er tørt, inden du fortsætter med at grunde/male
  4. Hvis underlaget er fint og ikke skal grundes og/eller udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3

  Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

  hvis der er en uens sugeevne på overfladen som når du fx har spartlet
  hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
  hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod, nikotin eller gamle knastgennemslag
  hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster

  Trin 2: Spartling og Grunding

  Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

  Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN UNIVERSAL HÆFTEGRUNDER for at få et mere jævnt underlag. Det gør det også nemmere at få et pænt slutresultat. Hvis ikke du ønsker at grunde hele væggen, bør du pletgrunde reparationerne – evt. med slutmalingen.

  1. Spartl underlaget
  2. Slib og fjern slibestøvet
  3. Påfør grunderen med en egnet rulle
  4. Stryg grunderen ud med en bred pensel, inden den når at tørre og husk at stryge den ud i hele træets længde, så du får en ensartet overflade

  Trin 3: Maling
  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

  1. Mal det første strøg med den valgte maling. Mal i træets længderetning og undgå at komme tilbage i halvtør maling
  2. Slib let
  3. Fjern slibestøvet
  4. Mal det andet strøg
  5. Mal evt. et tredje strøg
  Lasere igen

  Opfriskning af transparent maling, der ikke har fået en efterfølgende behandling
  Trin 1: Forarbejde

  Begynd med at støvsuge væggene omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på en trævæg!
  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.
  Undgå så vidt muligt at slibe bagefter, da du også vil slibe noget af farven væk. Hvis det er nødvendigt at slibe, skal du gøre det med stor forsigtighed.

  Det er meget vigtigt at afsætte en farveprøve, så du kan se om resultatet bliver som ønsket. Husk, at farven på underlaget påvirker slutresultatet for transparente produkter.

  1. Rengør underlaget
  2. Slib evt. underlaget forsigtigt og fjern slibestøvet

  Trin 2: Maling

  Når du maler med en transparent maling, skal du huske, at farven bliver dybere, jo flere lag du påfører. Hvis der er behov for det, kan du slibe meget forsigtigt med fint sandpapir (fx korn 180 eller finere) for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i malingen. Dog skal du være opmærksom på, at når du sliber, kan du også komme til at fjerne farven. Derfor bør det gøres med stor forsigtighed.

  1. Påfør den transparente maling med med en egnet pensel
  2. Det er vigtigt, at den transparente maling ikke danner film, så du skal tørre den overskydende maling af med en fnugfri klud
  3. Husk at stryge malingen ud i hele træets længde, så du får en ensartet overflade
  4. Gentag behandlingen, hvis du ønsker en dybere farve
  Lakere igen

  Før du lakerer igen …..
  Allerede lakerede trævægge kan godt trænge til en genopfriskning for at bevare et smukt udseende – og det er et forholdsvis nemt arbejde, hvis lakken er intakt – og man ved, hvilken type lak væggene er lakeret med.

  Hvis der evt. er afskallet lak, skal du omhyggeligt sørge for at fjerne de løse flager, inden du lakerer igen.

  Hvis du ikke ved, hvilken type lak der er brugt til dine vægge, bør du lave en lille prøve det mindst synlige sted med den nye lak for at sikre, at den nye lak kan hæfte oven på den gamle. Hvis den nye lak ikke hæfter ordentligt, er du nødt til at slibe træet ned til frisk træ.

  Trin 1: Forarbejde

  Begynd med at støvsuge væggene omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på en trævæg!
  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre. Husk at mattere underlaget let med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at lakere.

  1. Støvsug væggene omhyggeligt
  2. Rengør væggene
  3. Mattér underlaget
  4. Fjern slibestøvet

  Trin 2: Lakering

  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to tynde strøg med den valgte lak. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går væggene efter og evt. sliber helt let med sandpapir (fx korn 180) for at fjerne støv og andre urenheder, der har sat sig fast i lakken efter det første strøg.

  Påfør lakken med en lakpensel eller en lakrulle. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling.

  1. Mal det første strøg med den valgte lak
  2. Slib evt. nænsomt for at fjerne støv og andre urenheder
  3. Fjern slibestøvet
  4. Mal det andet strøg

  Sådan maler eller lakerer du tidligere behandlede vægge og paneler af træ

  Male nyt træ

  Sådan maler du ubehandlede trævægge
  Trin 1: Forarbejde
  Begynd med at støvsuge trævæggen omhyggeligt. Ubehandlet træ kan suge meget støv og snavs til sig!
  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen og for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Fjern disse fibre og slibestøvet, når du er færdig, så du er sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at male.

  Hvis der ikke er behov for at rengøre træet med sæbe, skal du fugte det med vand for at reducere mængden af træfibre, der rejser sig under lakeringen.

  1. Støvsug og rengør/fugt træet omhyggeligt
  2. Mattér træet
  3. Fjern slibestøvet

  Hvis underlaget er fint og ikke skal grundes og/eller udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3.

  Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

  hvis der er en uens sugeevne på overfladen som når du fx har spartlet
  hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
  hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod eller nikotin
  hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster.

  Trin 2: Spartling og Grunding

  Det er vigtigt at begrænse gennemslag af knaster i det rå træ. Det gør man ved at grunde med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER. Når grundingen er påført, bør evt. skader og store knaster spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle 2 gange for at få det bedste resultat.

  1. Påfør grunder
  2. Spartl skader/store knaster
  3. Slib og fjern slibestøvet

  Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde endnu engang med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER for at få et mere jævnt underlag. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart resultat.

  1. Påfør grunderen med en egnet rulle
  2. Stryg grunderen ud med en bred pensel, inden den når at tørre
  3. Husk at stryge malingen ud i hele felter, så du undgår at der kommer skjolder

  Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

  hvis der er en uens sugeevne på overfladen, som når du fx har spartlet
  hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
  hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod eller nikotin
  hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster

  Trin 3: Maling

  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med den valgte maling. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 180). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

  1. Mal det første strøg med en egnet rulle. Mal i hele træets længde og stryg malingen ud med en bred pensel
  2. Slib let
  3. Fjern slibestøvet
  4. Mal det andet strøg
  5. Slib let igen, hvis du vælger at male et tredje strøg
  6. Mal evt. et tredje strøg
  Lasere nyt træ

  Sådan maler du trævægge med en transparent maling
  Trin 1: Forarbejde

  Begynd med at støvsuge trævæggen omhyggeligt. Ubehandlet træ kan suge meget støv og snavs til sig!
  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen og for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Fjern disse fibre og slibestøvet, når du er færdig, så du er sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at male.

  Hvis der ikke er behov for at rengøre træet med sæbe, skal du fugte det med vand for at reducere mængden af træfibre, der rejser sig under malingen.

  1. Støvsug og rengør/fugt træet omhyggeligt
  2. Mattér træet
  3. Fjern slibestøvet

  Trin 2: Maling

  Når du maler med en transparent maling, skal du huske, at farven bliver dybere, jo flere lag du påfører. Hvis der er behov for det, kan du slibe meget forsigtigt med fint sandpapir (fx korn 180) for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i malingen. Dog skal du være opmærksom på, at når du sliber, kan du også komme til at fjerne farven. Derfor bør det gøres med forsigtighed.

  Det er meget vigtigt at afsætte en farveprøve, så du kan se, om resultatet bliver som ønsket. Afsæt prøven på et løst bræt eller et neutralt sted. Husk at farven på underlaget påvirker slutresultatet for transparente produkter.

  1. Påfør malingen med med en egnet pensel/rulle.Det er vigtigt, at malingen ikke danner film, så det er en fordel at tørre den overskydende maling af med en fnugfri klud.
  2. Husk at stryge malingen ud i hele træets længde, så du sikrer et ensartet resultat
  3. Gentag behandlingen, hvis du ønsker en dybere farve
  Lakere nyt træ

  Sådan lakerer du ubehandlede trævægge
  Trin 1: Forarbejde

  Begynd med at støvsuge trævæggen omhyggeligt. Ubehandlet træ kan suge meget støv og snavs til sig!
  Fjern snavs og fedtpletter fra underlaget med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen og for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Fjern disse fibre og slibestøvet, når du er færdig, så du er sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at male.

  Hvis der ikke er behov for at rengøre træet med sæbe, skal du fugte det med vand for at reducere mængden af træfibre, der rejser sig under lakeringen.

  1. Støvsug og rengør/fugt træet omhyggeligt
  2. Mattér træet
  3. Fjern slibestøvet

  Trin 2: Lakering

  Der er flere muligheder, når man ønsker at lakere sine trævægge. Man kan vælge en helt klar lak i forskellige glansgrader, hvis man blot ønsker at holde træet smukt og rengøringsvenligt, eller man kan vælge en panellak, der giver træet et hvidskuret udseende.

  For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to tynde strøg med den valgte lak. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber forsigtigt med sandpapir (fx korn 180) for at fjerne støv og andre urenheder, der har sat sig fast i lakken efter det første strøg.

  Påfør lakken med en lakpensel eller en lakrulle. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling.

  1. Mal det første strøg med den valgte lak
  2. Slib evt. nænsomt for at fjerne urenheder
  3. Fjern slibestøvet
  4. Mal det andet strøg