Se vores videovejledning til hvordan du maler lofter.

Sådan maler du malede eller ubehandlede gipslofter

Male tidligere malede lofter

Når dit loft allerede er malet ….

Trin 1: Forarbejde

Gå loftet igennem og sørg for at få fjernet alt løstsiddende maling med en skraber. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og malingflager er fjernet.

Hvis loftet er snavset, eller den gamle maling smitter af, skal det gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra det med et af JOTUNs rengøringsprodukter.

Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går fortsætter med at grunde/male.

Trin 2: Grunding og spartling

Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN Spartel eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle indtil spartlingen er plan med loftet.

Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN Mikrogrunder på de spartlede områder for at få et mere jævnt underlag for den efterfølgende malebehandling. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart slutresultat.

Hvis dit loft er gulnet, er skjoldet eller har andre misfarvninger kan du bruge JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER.

Påfør grunderen med en egnet rulle og stryg den ud i hele længder, så du får en ensartet overflade.

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med fx LADY Perfection. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber let med sandpapir (fx korn 120) for at fjerne støv og andre urenheder, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg.

Male nye gipslofter

Når dit loft er nyt ….

Trin 1: Forarbejde

Hvis dit gipsloft er nyt og ikke klargjort til maling, skal du først spartle samlingerne med JOTUN Gipspladespartel og ilægge en papirremse. Evt. sømhuller skal også spartles.

Sådan spartler du:

Fjern støv fra pladerne og følg fremgangsmåden for spartling, der nedenfor er beskrevet for langs- og tværgående samlinger. Spartl i alt 3 gange med JOTUN Gipspladespartel eller JOTUN Letspartel Medium. Slib spartelbehandlingen, når du er færdig med at spartle og fjern slibestøvet.

Langsgående samlinger
Den langsgående samling skal repareres til fuld tykkelse for at få en jævn flade før videre behandling. Som regel anvende man spartelmassen i kombination med papirremse for at forstærke samlingen mellem pladerne.

Gipsplader er som regel ufleksible, men ofte vil den bagved liggende forskalning, der kan være af træ, bevæge sig i takt med temperatur og fugtighed. Det er disse bevægelser, der forsøges begrænset så så meget som muligt i selve pladen.

Spartelremsen har en armerende virkning, så spartelmassen ikke sprækker (herudover opfylder denne samling de offentlige krav om brandbeskyttelse og lydisolation).

Tværgående samlinger
De tværgående samlinger skal også spartles og strimles, men spartelmassen må trækkes længere ud på siderne for at udjævne den bedst muligt og dermed få en så usynlig spartelsamling som muligt.

OBS: Det er vigtigt at følge tørretiden på spartlen.

Trin 2: Grunding

Grund hele loftet med JOTUN Microgrunder, fortyndet 2:1 med vand.

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med fx LADY Perfection. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber let med sandpapir (fx korn 120) for at fjerne støv og andre urenheder, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg.

Sådan maler du et tidligere malet, pudset loft

Male pudsede lofter

Når dit loft er pudset – og malet ….

Trin 1: Forarbejde

Gå loftet igennem og sørg for at få fjernet alt løstsiddende maling med en skraber. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og malingflager er fjernet.

Hvis loftet er snavset, eller den gamle maling smitter af, skal det gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra det med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre.

Skrab loftet grundigt og støvsug det
Rengør evt. loftet
Sørg for at underlaget er tørt, inden du fortsætter med at grunde/male

Trin 2: Grunding

Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN Spartel eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

Spartl underlaget Slib og fjern slibestøvet Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN Mikrogrunder på de spartlede områder for at få et mere jævnt underlag for den efterfølgende malebehandling. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart slutresultat.

Hvis dit loft er gulnet, har skjolder eller andre misfarvninger kan du bruge JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER.

Påfør grunderen med en egnet rulle og stryg den ud i hele længder, så du får en ensartet overflade

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med fx LADY Perfection. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber let med sandpapir (fx korn 120) for at fjerne støv og andre urenheder, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg.

Sådan maler du tidligere malede eller ubehandlede lofter af beton

Male igen

Når dit loft allerede er malet ….

Trin 1: Forarbejde

Gå loftet igennem og sørg for at få fjernet evt. løstsiddende maling med en spartel/skraber. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at støv og malingflager er fjernet.

Hvis loftet er snavset, eller den gamle maling smitter af, skal det gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra loftet med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre.

Trin 2: Grunding og spartling

Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN Spartel eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN Mikrogrunder på de spartlede områder for at få et mere jævnt underlag for den efterfølgende malebehandling. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart slutresultat.

Hvis dit loft er gulnet, har skjolder eller andre misfarvninger kan du bruge JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER.

Påfør grunderen med en egnet rulle og stryg den ud i hele længder, så du får en ensartet overflade.

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med fx LADY Perfection. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber let med sandpapir (fx korn 120) for at fjerne støv og andre urenheder, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg.

Male nye lofter

Når dit loft er ubehandlet ….

Trin 1: Forarbejde

Skal du male på ubehandlet beton, skal du først gennemgå/skrabe loftet grundigt, så du får fjernet alt det løstsiddende. Brug gerne en støvsuger efterfølgende, så du er sikker på, at alt støv er fjernet.

Hvis loftet er snavset, skal det gøres rent. Fjern støv og snavs med et af JOTUNs rengøringsprodukter.

Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand.

Vær sikker på, at underlaget (loftet) er rent og tørt, inden du går videre.

Trin 2: Grunding og spartling

Evt. huller og ujævnheder spartles med JOTUN Spartel eller Filler. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN MIKROGRUNDER for at få et mere jævnt underlag for den efterfølgende malebehandling. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart slutresultat.

Hvis dit loft er misfarvet, kan du i stedet for bruge JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER.

Påfør grunderen med en egnet rulle og husk at stryge den ud i hele længder, så du får en ensartet overflade.

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg med fx LADY Perfection. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber let med sandpapir (fx korn 120) for at fjerne støv og andre urenheder, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg.

Sådan kan du lakere eller male tidligere behandlede lofter af træ

Male malet

Når dit træloft allerede er malet …

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at støvsuge loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Så skal loftet gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra det med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at mattere underlaget med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med malingen.

Hvis underlaget er fint og ikke skal grundes og/eller udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3.

Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
hvis der er en uens sugeevne på overfladen som når du fx har spartlet
hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod, nikotin eller gamle knastgennemslag
hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster

Trin 2: Spartling og Grunding

Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat. Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde reparationerne med JOTUN UNIVERSAL HÆFTEGRUNDER for at få et mere jævnt underlag. Det gør det også nemmere at få et pænt og holdbart slutresultat.
Spartl underlaget
Slib og fjern slibestøvet
Gentag behandlingen
Grund reparationerne med en grunder eller evt. slutmalingen

Trin 3: Maling

Selv om loftet allerede er malet, bør du påføre to strøg for at få det bedste resultat. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du sliber let med fint sandpapir (fx korn 120). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

Mal det første strøg med den valgte maling
Slib let og fjern slibestøvet med en mikrofiberklud (evt. opvredet i rent vand)
Mal det andet strøg

Male lakerede

Når du skal male et lakeret loft …

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at støvsuge loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Så skal loftet gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra det med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Så skal underlaget matteres med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med malingen.

Hvis underlaget er fint og ikke skal grundes og/eller udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3.

Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

hvis der er en uens sugeevne på overfladen, som når du fx har spartlet
hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod, nikotin eller gamle knastgennemslag
hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster

Trin 2: Spartling og Grunding

Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.

Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN UNIVERSAL HÆFTEGRUNDER for at få et mere jævnt underlag. Det gør det også nemmere at få et pænt slutresultat. Hvis ikke du ønsker at grunde hele loftet, bør du pletgrunde reparationerne – evt. med slutmalingen.
Spartl underlaget
Slib og fjern slibestøvet
Påfør grunderen med en egnet rulle og stryg den ud med en bred pensel, inden den når at tørre

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 120). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

Mal det første strøg med den valgte maling
Slib let og fjern slibestøvet
Mal det andet strøg
Gentag 2, hvis du maler et evt. tredje strøg

Lakere igen

Når dit loft allerede er lakeret….

Allerede lakerede lofter kan godt trænge til en genopfriskning for at bevare et smukt udseende – og det er et forholdsvis nemt arbejde, hvis lakken er intakt – og man ved, hvilken type lak loftet er lakeret med.

Hvis der evt. er afskallet lak, skal du omhyggeligt sørge for at fjerne de løse flager, inden du lakerer igen.

Hvis du ikke ved, hvilken type lak der er brugt til dit træloft, bør du lave en lille prøve det mindst synlige sted med den nye lak for at sikre, at den nye lak kan hæfte oven på den gamle. Hvis den nye lak ikke hæfter ordentligt, er du nødt til at slibe træet ned til friskt træ.

Trin 1: Forarbejde

Begynd med fjerne løstsiddende lak og støvsug derefter loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Fjern støv og snavs med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at mattere underlaget let med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med lakeringen.

Støvsug loftet omhyggeligt
Rengør det med et af JOTUNs rengøringsprodukter
Mattér underlaget med fint sandpapir (korn 120)
Fjern slibestøvet med en fnugfri klud (mikrofiberklud), evt. opvredet i rent vand

Trin 2: Lakering

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to tynde strøg med den valgte lak. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber helt fint med sandpapir (fx korn 120) for at fjerne støv og andre urenheder, der har sat sig fast i lakken efter det første strøg.

Påfør lakken med en lakpensel eller en lakrulle. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling.

Mal det første strøg med den valgte lak
Slib evt. nænsomt for at fjerne urenheder
Fjern slibestøvet med en fnugfri klud
Mal det andet strøg

Lasere igen

Når dit loft er malet med en transparent maling og ikke har fået en efterfølgende behandling …

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at støvsuge loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Hvis loftet er snavset, eller den gamle transparente maling smitter af, skal det gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra det med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Vær sikker på, at underlaget er rent og tørt, inden du går videre. Undgå så vidt muligt at slibe bagefter, da du også vil slibe noget af den bestående farve væk. Hvis det er nødvendigt at slibe, skal du gøre det med stor forsigtighed.

Det er meget vigtigt at afsætte en farveprøve, så du kan se, om resultatet bliver som ønsket. Husk, at farven på underlaget påvirker slutresultatet for transparente produkter.

Rengør underlaget
Slib det evt. forsigtigt og fjern slibestøvet med en fnugfri klud (mikrofiberklud), evt. opvredet i rent vand

Trin 2: Maling

Når du maler med en transparent maling, skal du huske, at farven bliver dybere, jo flere lag du påfører. Hvis der er behov for det, kan du slibe meget forsigtigt med fint sandpapir (fx korn 120) for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i malingen. Dog skal du være opmærksom på, at når du sliber, kan du også komme til at fjerne farven. Derfor bør det gøres med stor forsigtighed.

Påfør den transparente maling med med en egnet pensel eller rulle
Det er vigtigt, at malingen ikke danner film, så det er en fordel at tørre den overskydende maling af med en fnugfri klud
Husk at stryge malingen ud i hele længder, så du får et ensartet loft
Gentag behandlingen, hvis du ønsker en dybere farve

Male laserede

Når du skal male et loft, der tidligere har fået en transparent behandling …

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at støvsuge loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Hvis loftet er snavset, eller den gamle maling smitter af, skal det gøres rent. Fjern støv, snavs og fedtpletter fra det med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at mattere underlaget med sandpapir for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Husk også at fjerne slibestøvet, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med malingen.

Hvis underlaget er fint og ikke skal grundes og/eller udbedres med spartel, kan du gå direkte til Trin 3.

Der er ikke altid enighed om nødvendigheden af at grunde. Du kan også vælge at give et ekstra strøg med slutmalingen, hvis du vælger ikke at grunde. Hvis du er i tvivl, om du skal grunde eller ej, så anbefaler vi, at du grunder i disse tilfælde:

hvis underlaget ikke sikrer tilstrækkelig vedhæftning for malingen
hvis der er en uens sugeevne på overfladen som når du fx har spartlet
hvis der er risiko for gennemslag fra tidligere behandlinger, stærke farver, sod, nikotin eller gamle knastgennemslag
hvis du skal male på nyt træ, der indeholder knaster

Trin 2: Spartling og Grunding

Evt. sømhuller og ujævnheder spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib underlaget for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle to gange for at opnå det bedste resultat.
Når du har spartlet og slebet, betaler det sig at grunde med JOTUN UNIVERSAL HÆFTEGRUNDER for at få et mere jævnt underlag. Det gør det også nemmere at få et pænt slutresultat. Hvis der er risiko for gennemslag af den transparente maling, anbefaler vi, at du grunder med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER.
Spartl underlaget Slib og fjern slibestøvet Gentag 1 og 2 Påfør grunderen med en egnet rulle og stryg den efterfølgende ud med en bred pensel, inden den når at tørre Husk at stryge grunderen ud i hele længder, så du undgår at der kommer uensartede overgange

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 120). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

Mal det første strøg med den valgte maling
Slib let og fjern slibestøvet med en fnugfri klud
Mal det andet strøg
Gentag 2 og 3, hvis du vælger at male et evt. tredje strøg

Sådan kan du lakere eller male ubehandlede lofter af træ

Male nyt træ

Når du skal male et ubehandlet træloft …

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at støvsuge loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Hvis loftet er snavset, skal det gøres rent. Fjern støv og snavs fra det med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen og for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Fjern disse fibre og slibestøvet, når du er færdig, og vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at grunde.

Hvis der ikke er behov for at rengøre træet med sæbe, skal du fugte det med vand for at reducere mængden af træfibre, der rejser sig under malingen.

Støvsug loftet omhyggeligt
Rengør det med et af JOTUNs rengøringsprodukter eller fugt træet med rent vand
Mattér underlaget
Fjern slibestøvet med en fnugfri klud (mikrofiberklud), evt. opvredet i rent vand

Trin 2: Spartling og Grunding

Nyt træ skal altid grundes. Og det er vigtigt at begrænse gennemslag af knaster i det rå træ. Det gør man ved at grunde med JOTUN KNAST- OG SPÆRREGRUNDER. Når grundingen er påført, bør evt. skader og store knaster spartles med JOTUN SPARTEL TIL TRÆ. Slib for at fjerne overskydende spartel og fjern slibestøvet. Vi anbefaler at spartle 2 gange for at få det bedste resultat.
Spartl evt. huller, ujævnheder og store knaster
Påfør grunderen med en egnet rulle og stryg den ud med en bred pensel, inden den når at tørre
Stryg den ud i hele længder, så du undgår at få en uensartet overflade
Spartl og grund evt. reparationer og store knaster igen

Trin 3: Maling

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to strøg. Hvis du valgt ikke at grunde, inden du maler, kan du evt. give 3 strøg. Mellem de to/tre strøg anbefaler vi, at du sliber ganske let med fint sandpapir (fx korn 120). Dette skal gøres for at fjerne støv, der evt. har sat sig fast i malingen efter det første strøg. Dette er især vigtigt, hvis du vælger at male med en blank maling.

Mal det første strøg med den valgte maling
Slib let og fjern slibestøvet
Mal det andet strøg og slib og fjern slibestøvet,hvis du vælger at male et tredje strøg
Mal evt. et tredje strøg

Lakere ubehandlet træ

Når dit loft er ubehandlet ….

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at støvsuge loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Hvis loftet er snavset, skal det gøres rent med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen og for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Vær sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at lakere.

Hvis der ikke er behov for at rengøre træet med sæbe, skal du fugte det med vand for at reducere mængden af træfibre, der rejser sig under lakeringen.

Støvsug loftet omhyggeligt
Rengør det med et af JOTUNs rengøringsproukter eller fugt træet med rent vand
Mattér underlaget med fint sandpapir (fx korn 120)
Fjern slibestøvet med en fnugfri klud (mikrofiberklud), evt. opvredet i rent vand

Trin 2: Lakering

Der er flere muligheder, når man ønsker at lakere sit loft. Man kan vælge en helt klar lak i forskellige glansgrader, hvis man blot ønsker at holde loftet smukt og rengøringsvenligt, eller man kan vælge en panellak, der giver træet et hvidskuret udseende.

For at få det bedste resultat og længste holdbarhed skal du påføre to tynde strøg med den valgte lak. Mellem de to strøg anbefaler vi, at du går loftet efter og evt. sliber forsigtigt med sandpapir (fx korn 120) for at fjerne støv og andre urenheder, der har sat sig fast i lakken efter det første strøg.

Påfør lakken med en lakpensel eller en lakrulle. Arbejd hurtigt og effektivt for at undgå at komme tilbage i halvtør behandling.

Mal det første strøg med den valgte lak
Slib evt. nænsomt for at fjerne urenheder
Fjern slibestøvet
Mal det andet strøg

Lasere ubehandlet træ

Når dit loft skal males med en transparent maling …

Trin 1: Forarbejde

Begynd med at støvsuge loftet omhyggeligt. Der kan gemme sig rigtig meget støv og snavs på et træloft!
Hvis loftet er snavset, skal det gøres rent med et af JOTUNs rengøringsprodukter. Tjek emballagen for at se, om det er nødvendigt at eftervaske med rent vand. Husk at slibe overfladen bagefter for at fjerne de træfibre, der har rejst sig under rengøringen og for at sikre en god vedhæftning for den efterfølgende behandling. Fjern disse fibre og slibestøvet, når du er færdig, så du er sikker på, at underlaget er rent, fast og tørt, inden du går videre med at male.

Hvis der ikke er behov for at rengøre træet med sæbe, skal du fugte det med vand for at reducere mængden af træfibre, der rejser sig under laseringen. Du kan ikke efterfølgende fjerne disse træfibre med slibning, da du så vil fjerne noget af farven.

Støvsug loftet omhyggeligt
Rengør det med et af JOTUNs rengøringsprodukter og eftervask med rent vand eller fugt træet med rent vand
Slib underlaget med fint sandpapir (fx korn 120)
Fjern slibestøvet med en mikrofiberklud, evt. opvredet i rent vand

Trin 2: Maling

Når du maler med en transparent maling, skal du huske, at farven bliver dybere, jo flere lag du påfører. Hvis der er behov for det, kan du slibe meget forsigtigt med fint sandpapir (fx korn 120) for at fjerne evt. støv, der har sat sig fast i malingen. Dog skal du være opmærksom på, at når du sliber, kan du også komme til at fjerne farven. Derfor bør det gøres med forsigtighed.

Det er meget vigtigt at afsætte en farveprøve, så du kan se, om resultatet bliver som ønsket. Husk at farven på underlaget påvirker slutresultatet for transparente produkter.

Påfør malingen med med en egnet rulle eller pensel
Det er vigtigt, at malingen ikke danner film, så det er en fordel at tørre det overskydende af med en fnugfri klud
Husk at stryge malingen ud i hele træets længde, så du får et ensartet loft
Gentag behandlingen, hvis du ønsker en dybere farve