Se vores videovejledning til hvordan du maler en behandlet pudset sokkel / mur.

Sådan males en tidligere behandlet pudset sokkel/mur

Vejledning

Trin 1: Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Løstsiddende maling og puds samt alt gammelt kalk skal fjernes. Overfladeskimmel og andet snavs fjernes med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens med efterfølgende afskylning med rent vand (læs vejledningen for brug af dette produkt på emballagen). Fladerne skal være tørre, inden behandlingen fortsætter. Alle murtekniske mangler skal udbedres, inden malearbejdet påbegyndes.

Mangler udbedres
Underlaget gøres rent

Trin 2: Grunding

Hvis man har fjernet løstsiddende maling og skrabet ned til bar mur, skal disse områder pletgrundes med en grunder fra et af vores mursystemer, hvor du kan vælge at bruge enten JOTUN PREMIUM MUR GRUNDER eller JOTUN MUR AKRYL GRUNDER. Grunderen skal trække ind i underlaget – dvs. den må ikke stå blank.

Hvilken grunder, du skal vælge, afhænger af den topmaling, du har valgt til din mur. Hvis du vil male med JOTUM PREMIUM MUR Maling skal du også bruge JOTUN PREMIUM MUR GRUNDER og omvendt skal du vælge JOTUN MUR GRUNDER, hvis du efterfølgende vil male med JOTUN MUR AKRYL.

Pletgrund efter behov med JOTUN PREMIUM MUR GRUNDER eller JOTUN MUR GRUNDER

Trin 3: Topstrøg

Hvis pudsstrukturen er ujævn eller har mindre revner, anbefaler vi et strøg med JOTUN PREMIUM MUR FILLER som mellemstrøg. Hvis du vælger dette mellemstrøg, skal du bruge JOTUN PREMIUM MUR MALING som slutmaling. Påfør 2 strøg med topmalingen – evt. kun ét strøg, hvis du har påført et mellemstrøg med tonet JOTUN PREMIUM MUR FILLER.

Vurdér behovet for et mellemstrøg med JOTUN PREMIUM FILLER, der giver en fin ensartet struktur på muren
Mal 1-2 strøg med JOTUN PREMIUM MUR MALING
Hvis du har valgt at bruge JOTUN MUR AKRYL systemet skal du påføre 2 strøg med denne topmaling.

Hvordan males ubehandlet pudset mur

Vejledning

Trin 1: Forarbejde

Underlaget skal være rent, fast og tørt. Evt. løstsiddende puds skal fjernes. Overfladeskimmel og andet snavs fjernes med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens og afskylles efterfølgende med rent vand (læs vejledningen for brug af dette produkt på emballagen). Fladerne skal være tørre, inden behandlingen fortsætter. Evt. murtekniske mangler skal udbedres, inden malearbejdet påbegyndes.

Rengør underlaget

Trin 2: Grunding

Påfør JOTUN PREMIUM MUR GRUNDER nedefra og opefter på den ubehandlede og bare mur/puds. Der påføres ét strøg, der skal trække ind i underlaget. Grunderen skal mætte underlaget, men den må ikke danne film.

Muren grundes med JOTUN PREMIUM MUR GRUNDER

Trin 3: Topstrøg

Hvis pudsstrukturen er ujævn eller har mindre revner, anbefaler vi et strøg med JOTUN PREMIUM FILLER som mellemstrøg. Afslutningsvis males muren med to strøg JOTUN PREMIUM MUR MALING. Evt. kun ét strøg, hvis muren er påført et mellemstrøg med tonet JOTUN PREMIUM MUR FILLER.

Vurdér behovet for et mellemstrøg med JOTUN PREMIUM FILLER, der giver en fin, ensartet struktur på muren
Mal 1-2 strøg med JOTUN PREMIUM MUR MALING

Hvordan males ubehandlet/malet pladsstøbt beton

Vejledning

Trin 1: Forarbejde

Slamlag, løstsiddende maling, løstsiddende puds og alt gammel kalk skal fjernes. Overfladeskimmel og andet snavs fjernes med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens med efterfølgende afskylning med rent vand (læs vejledningen for brug af dette produkt på emballagen). Fladerne skal være rene og tørre inden den videre behandling påbegyndes. Alle byggetekniske mangler skal udbedres, før man kan påbegynde malearbejdet. På ny beton skal formolie/slamlag fjernes (fortrinsvis med sandblæsning). Ny beton skal hærde 4 uger og være helt tørt, inden den kan males.

Rengør og forbered underlaget til den efterfølgende malebehandling

Trin 2: Grunding

Grunderen påføres nedefra og opefter på den ubehandlede og bare beton. Der påføres ét strøg, der skal trække ind i underlaget. Grunderen må ikke danne film.

Muren grundes med JOTUN MUR GRUNDER

Trin 3: Topstrøg

Afslutningsvis påføres der to strøg med JOTUN MUR AKRYL maling.

Mal to strøg med JOTUN MUR AKRYL maling