Se vores videovejledning til hvordan du maler udvendige vinduer.

Sådan males vinduer, der allerede er malet

Vejledning

Trin 1: Forarbejde

Vask med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens med efterfølgende afvaskning med rent vand (læs vejledningen for brug af dette produkt på emballagen). Evt. løstsiddende maling skrabes og kanterne/overgangene slibes med sandpapir. Fabriksmalede vinduer skal evt. affedtes med cellulosefortynder og derefter slibes til de får en let, mat overflade. Derved får den efterfølgende malebehandling en bedre vedhæftning. Underlaget skal være rent, fast og tørt, før du går videre. Hvis der er områder med bart træ, skal disse grundes med VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET.

Rengør underlaget
Vurder behovet for evt. affedtning og slibning

Trin 2: Grunding

Tidligere malede vinduer skal ikke grundes. Undtaget herfra er områder med løstsiddende maling, der er skrabet ned til rent træ. I disse tilfælde skal træet grundes med 1 strøg VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET. Nye, ubehandlede vinduer eller gamle vinduer, der er blevet totalafrenset, skal grundes i sin helhed med VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET.

Rent træ grundes med VISIR OLIEGRUNDER PIGMENTERET

Trin 3: Maling

Tidligere malede flader påføres to strøg vinduesmaling for at få et pænt resultat og en god beskyttelse. Ubehandlede vinduesrammer påføres tre strøg med vinduesmaling.

Mal to eller tre strøg med Demidekk Ultimate Vindue

Sådan behandles vinduer af ædeltræ

Vejledning

Trin 1: Forarbejde

Ubehandlet træ:

Fede tropiske træsorter affedtes først med en cellulosefortynder/acetone eller lignende flygtigt opløsningsmiddel
Slib derefter underlaget let med fint sandpapir

Tidligere behandlet træ:

Blanke flader og tidligere behandlede flader rengøres med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens og afvaskes efterfølgende med rent vand (læs vejledningen for brug af dette produkt på emballagen)
Efterfølgende slibes træet mat med fint sandpapir. Tidligere oliebehandling og lak fjernes ved nedslibning.

Nedbrudt træ:

Gråt og nedbrudt træ slibes ned til friskt træ.

For alle behandlinger gælder det, at fladerne skal være helt rene, glatte og tørre, inden man fortsætter den videre behandling.

Trin 2: Grunding

Sædvanligvis skal ædeltræ ikke grundes, men ubehandlet og renskrabet træværk grundes med Benar UVR eller Benar Blank fortyndet med 30-50% mineralsk terpentin.

Trin 3: Afsluttende strøg

Afsluttende behandling:

Påfør minimum 3 helst 4 strøg ufortyndet Benar UVR eller Benar Blank. Lad behandlingen tørre godt mellem strøgene og slib let mellem hver påføring. Det giver en bedre vedhæftning mellem strøgene. Husk at mætte endetræet ekstra godt.

Hvis du ønsker maksimal glans skal du bruge Benar Blank som det sidste strøg. Ønsker du derimod en mat overflade, skal du bruge Benar Mat som det sidste strøg.

Sådan males udvendige vinduer af metal

Vejledning

Trin 1: Forarbejde

Vask med JOTUN 2 i 1 Kraftvask/Træ- og Murrens eller JOTUN 2 i 1 Husvask/Træ- og Murrens og afvask efterfølgende med rent vand (læs vejledningen for brug af dette produkt på emballagen). Underlaget skal være rent, fast og tørt. Evt. løstsiddende maling skrabes og kanterne/overgangene slibes med sandpapir. Fabriksmalede vinduer bør slibes til de får en let, mat overflade. Derved får den efterfølgende malebehandling en bedre vedhæftning. Hvis der er områder med bart metal, skal disse grundes med Quick Bengalack Metalgrunder.

Rengør underlaget.
Slib fladerne matte
Grund evt. områder med bart metal

Trin 2: Grunding

Tidligere malede vinduer skal ikke grundes. Vinduesrammer med områder af bart metal grundes med QUICK BENGALACK Metalgrunder.

Trin 3: Maling

Tidligere malede flader påføres to strøg med den valgte vinduesmaling. Det giver den rigtige farve og glans, og samtidig forlænger du vedligeholdelsesintervallet.

Mal to eller tre strøg med Demidekk Ultimate Vindue eller Drygolin Vindue